คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

วรรณวิมล รุ่งธีระName TH :  ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Name EN :  Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ภัทรารีย์ อมาตยกุลName TH :  อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Name EN :  Patraree Amatayakul
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

กฤษณะ โฆษชุณหนันท์Name TH :  อ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์
Name EN :  -
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

พรรัตน์ เย็นใจName TH :  อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Name EN :  Pornrat Yenjai
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

นันทิพร บุญเสี่ยงName TH :  อ.นันทิพร บุญเสี่ยง
Name EN :  Nuntiporn Boonsieng
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพName TH :  อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Name EN :  Chatpong Setsompop
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์Name TH :  ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Name EN :  Assistant Professor Pisith Jittisukpong
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

Maria Teresita Bulawin CarlosName TH :  Maria Teresita Bulawin Carlos
Name EN :  -
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์Name TH :  อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Name EN :  Pimpan Tangngamchit
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศName TH :  อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ
Name EN :  Araya Hongchindaket
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

กีรติ ทองซ้อนกลีบName TH :  อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ
Name EN :  Keerati Thongsonkleeb
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

รติ เหมือนเตยName TH :  อ.รติ เหมือนเตย
Name EN :  Rati Mhuentoei
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved