คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


อาจารย์ :

อัญชลี สุพิทักษ์Name TH :  รศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Name EN :  Associate Professor Anchalee Supithak
Name JP :  アンチャリー スピタック

 

อาจารย์ :

พรชัย นิเวศน์รังสรรค์Name TH :  ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
Name EN :  Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

ดอน แก้วดกName TH :  อ.ดร.ดอน แก้วดก
Name EN :  Don Kaewdook,Ph.D.
Name JP :  ドン カウドゥック

 


อาจารย์ :

กันติชา กิตติพีรชลName TH :  ผศ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล
Name EN :  Assistant Professor Kanticha Kittepeerachon, Ph.D.
Name JP :  カンティチャー キッティピーラチョン

 

อาจารย์ :

อนุรักษ์ สว่างวงค์Name TH :  อ.อนุรักษ์ สว่างวงค์
Name EN :  -
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

จิรดา โกสุมบงกชName TH :  อ.ดร.จิรดา โกสุมบงกช
Name EN :  Jirada Gosumbonggot, Ph.D.
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

วรางคณา สุขสมName TH :  อ.วรางคณา ชัยธานี
Name EN :  Warangkana Chaithanee
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

พิมพ์เพชร สระทองอุ่นName TH :  ผศ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น
Name EN :  Assistant Professor Pimpet Sratong-on, Ph.D.
Name JP :  ピムペット サラトゥーンウン

 

อาจารย์ :

ภาสกร พันธุ์โอภาสName TH :  อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส
Name EN :  Phatsakon Phunophat
Name JP :  -

 


อาจารย์ :

ศิริชัย พุธวัฒนะName TH :  ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ
Name EN :  Assistant Professor Sirichai Putwattana
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

นเร็นศ ชัยธานีName TH :  ผศ.นเร็นศ ชัยธานี
Name EN :  Assistant Professor Naren Chaithanee
Name JP :  -

 

อาจารย์ :

เอกอุ ธรรมกรบัญญัติName TH :  อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
Name EN :  Ek-u Thammakornbunjut, Ph.D.
Name JP :  -

 


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved