คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


อ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์อ.พรรัตน์ เย็นใจ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


อ.นันทิพร บุญเสี่ยง


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.นันทิพร บุญเสี่ยง
Nuntiporn Boonsieng


อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Chatpong Setsompop


ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.พิสิทธิ์ จิตติสุขพงษ์
Assistant Professor Pisith Jittisukpong


Maria Teresita Bulawin Carlos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Maria Teresita Bulawin Carlosอ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit


อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ
Araya Hongchindaket


อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ
Keerati Thongsonkleeb


อ.รติ เหมือนเตย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.รติ เหมือนเตย
Rati Mhuentoei