คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น | รองผู้อำนวยการ แผนกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.พรรัตน์ เย็นใจ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

James Stephen Gareth Alley


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

James Stephen Gareth Alleyอ.รติ เหมือนเตย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.รติ เหมือนเตย
Rati Mhuentoei


ผศ.อมราวดี ทัพพุน


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon
アマラワディー・タップン

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ
Araya Hongchindaket


Rowena Lobitana Rosalejos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Rowena Lobitana Rosalejosผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายภาษาอังกฤษ

ผศ. ดร.วิภาณี เพ็งเนตร
Assistant Professor Wipanee Pengnate, Ph.D.


ผศ.สุภัสสร จินดาไทย


อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.สุภัสสร จินดาไทย
Assistant Professor Supatsorn Jindathai


อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved