คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาอังกฤษ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.พรรัตน์ เย็นใจ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


อ.นันทิพร บุญเสี่ยง


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.นันทิพร บุญเสี่ยง
Nuntiporn Boonsieng


อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Chatpong Setsompop


ผศ.อมราวดี ทัพพุน


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon
アマラワディー・タップン

Maria Teresita Bulawin Carlos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Maria Teresita Bulawin Carlosอ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์
Kasin Janjaroongpak


Rowena Lobitana Rosalejos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Rowena Lobitana Rosalejosอ.อารยา หงษ์จินดาเกศ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ
Araya Hongchindaket


อ.รติ เหมือนเตย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.รติ เหมือนเตย
Rati Mhuentoei