คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


อ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Chatpong Setsompop


อ.พรรัตน์ เย็นใจ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


อ.นันทิพร บุญเสี่ยง


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.นันทิพร บุญเสี่ยง
Nuntiporn Boonsieng


อ.กรทิพย์ รัตนภุมมะ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กรทิพย์ รัตนภุมมะ
Kornthip Ratanapumma


อ.นววัฒน์ สุนันทการกิจ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.นววัฒน์ สุนันทการกิจ
Nawawat Sunanthakarnkij


James Stephen Gareth Alley


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

James Stephen Gareth AlleyMaria Teresita Bulawin Carlos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Maria Teresita Bulawin Carlosอ.อารยา หงษ์จินดาเกศ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.อารยา หงษ์จินดาเกศ
Araya Hongchindaket


อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit