คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาอังกฤษ) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.พรรัตน์ เย็นใจ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา (ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น JPN) | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ฉัตรพงศ์ เศรษฐสมภพ
Chatpong Setsompop


อ.นันทิพร บุญเสี่ยง


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.นันทิพร บุญเสี่ยง
Nuntiporn Boonsieng


Maria Teresita Bulawin Carlos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Maria Teresita Bulawin Carlosอ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit


James Stephen Gareth Alley


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

James Stephen Gareth AlleyRowena Lobitana Rosalejos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Rowena Lobitana Rosalejosอ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กฤษณะ โฆษชุณหนันท์อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กีรติ ทองซ้อนกลีบ
Keerati Thongsonkleeb