คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น | รองผู้อำนวยการ แผนกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

อ.พรรัตน์ เย็นใจ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.พรรัตน์ เย็นใจ
Pornrat Yenjai


อ.รติ เหมือนเตย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.รติ เหมือนเตย
Rati Mhuentoei


อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Nichtawan Sutinwong


ผศ.สุภัสสร จินดาไทย


อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.สุภัสสร จินดาไทย
Assistant Professor Supatsorn Jindathai


อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit


Rowena Lobitana Rosalejos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Rowena Lobitana RosalejosJustin Robert Hampshire


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Justin Robert Hampshireผศ.อมราวดี ทัพพุน


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.อมราวดี ทัพพุน
Assistant Professor Amarawadee Tappoon
アマラワディー・タップン

อ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์
Kasin Janjaroongpak


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved