คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น | ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์


รองผู้อำนวยการ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น | รองผู้อำนวยการ แผนกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.จรีลักษณ์ ตันทิพย์
Chareeluk Tantip


อ.นันทิพร จันทร์เจริญ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

อ.นันทิพร จันทร์เจริญ
Nuntiporn Junjareon


James Stephen Gareth Alley


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

James Stephen Gareth Alleyอ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.นิชธาวัลย์ สุทินวงศ์
Nichtawan Sutinwong


อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.พิมพ์พรรณ ตั้งงามจิตต์
Pimpan Tangngamchit


อ.รติ เหมือนเตย


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.รติ เหมือนเตย
Rati Mhuentoei


Rowena Lobitana Rosalejos


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Rowena Lobitana Rosalejosอ.กรทิพย์ รัตนภุมมะ


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กรทิพย์ รัตนภุมมะ
Kornthip Ratanapumma


ผศ. ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์


อาจารย์ประจำ แผนกภาษาอังกฤษ

ผศ. ดร.บัณฑิต อนุญาหงษ์
Assistant Professor Bundit Anuyahong, Ph.D.
バンディット アヌヤホン 准教授

Justin Robert Hampshire


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

Justin Robert Hampshireอ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาอังกฤษ

อ.กสิน จันทร์จรุงภักดิ์
Kasin Janjaroongpak


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved