ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม

Assistant Professor Prajak Chertchom ,Ph.D.

プラチャク チューチョム


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Specialized (ความเชี่ยวชาญ)  package-place

  การศึกษา

  Education

   package-place

   ผลงานทางวิชาการ

   Publication Lists
   1. Chertchom Prajak, Anuntavoranich Pongpun and Vadhanasindhu Pakpachong “Discover the DNA of Thai Innovator” Journal of Entrepreneurship & Organization Management in Open Access :Scientific Reports, USA, doi:10.4172/scientificreports.130(International Journal)
   2. Chertchom Prajak, Anuntavoranich Pongpun and Vadhanasindhu Pakpachong, “A Confirmatory Factor Analysis of Identifying Predictors of Innovative Behaviors”, The Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 18, Num. 2, pp. 185-191 (2013).(International Journal)
   3. Chertchom Prajak, Anuntavoranich Pongpun and Vadhanasindhu Pakpachong, “TEAM COMPOSITION FOR INNOVATION PROJECT IN THAILAND- THE CHARACTERISTICS OF INNOVATION TEAM MAPPING WITH THE INNOVATION VALUE CHAIN” China-USA Business Review, (2013)(International Journal)
   4. Chertchom Prajak, “Managing Business Innovation With Web Technology to Reach Hybrid Consumers”, TNI Journal of Business Administration and languages, Vol. 2, No. 1, pp. 17-22 (2014).(International Journal)
   5. Chertchom, Prajak, Shigeaki Tanimoto, Hayato Ohba, Tsutomu Kohnosu, Toru Kobayashi, Hiroyuki Sato, and Atsushi Kanai. “A Lifelog Data Portfolio for Privacy Protection Based on Dynamic Data Attributes in a Lifelog Service.” In Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, pp. 107-120. Springer International Publishing, 2018.(International Journal)
   6. Researcher at Chiba Institute of Technology (CIT) International Academic Fellowship Program
   7. “An investigation factors for developing web technology to reach hybrid users: A case study of creating web to reach hybrid users in Thailand” Proceeding of International Conference of Business and Industrial Research, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand 2009(International Conference)
   8. “Connecting STEM education and Japanese skills: The result from data mining of registration system’s data, approaches to increase Japanese competency for IT students”, The International Symposium on Advances in Technology Education (ISATE 2016), 13-16 September 2016, ISATE Sendai, Japan(International Conference)
   9. “Factors Affected the Individual Innovative Capacity in Thai Firm” Proceeding of International Conference on Innovation and Management Date: July 12-15, 2011 Venue: Kuala Lumpur, Malaysia(International Conference)
   10. “Output based upon input, the result from data analytics and visualization of TNI registration systems data”, International Conference on Business and Industrial Research Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, Thailand, Thursday – Friday (2016), May ๑๒-๑๓ (International Conference)
   11. “TEAM COMPOSITION FOR INNOVATION PROJECT IN THAILAND- THE CHARACTERISTICS OF INNOVATION TEAM MAPPING WITH THE INNOVATION VALUE CHAIN”, Proceeding of International Conference of The 2012 International Conference on Business and Information (BAI2012), Sapporo, Japan (International Conference)

   ติดต่อคณาจารย์

   Contact US
   เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2510
   อีเมล์ : prajak@tni.ac.th
   ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   © 2018 Information and Communication center. All Right Reserved