ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย

Assistant Professor Warakom Neranoi, Ph.D.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (AE)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2920, 08-5322-7316
อีเมล์ : warakom@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 3 อาคาร C
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved