อ.ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์

Siriaksorn Jakborvornphan, Ph.D.

シリアクソン ヤクボルヴォルパン


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE) (นานาชาติ)

อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (DGE)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 098-789-9123
อีเมล์ : siriaksorn@tni.ac.th
ห้องทำงาน : C-314
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved