ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์

Assistant Professor Kawiwat Amnatchotiphan, Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (DGE)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Education

- D.eng. In Electrical Engineering And Computer Science, University Of Hannover, 2011. - M.eng. In Electrical Engineering, Chulalongkorn University, 2004. - B.eng. In Electrical Engineering, Chulalongkorn University, 2001.

    ติดต่อคณาจารย์

    Contact US
    เบอร์โทรติดต่อ : -
    อีเมล์ : kawiwat@tni.ac.th
    ห้องทำงาน : -